Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Cadeauwinnen.nl
 
 1. Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs, dienen deelnemers de correcte gegevens in te vullen van de prijsvraag,
   
 2. Antwoorden/gegevens kunnen per formulier worden verzonden naar de redactie van Cadeauwinnen.nl.
   
 3. Er bestaat geen bestel- of aankoopverplichting om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs of prijzen.
   
 4. Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen dus niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
   
 5. Uiterlijke deelname staat vermeld in en prijswinnaarsoverzicht.
   
 6. De uitslag wordt aan de winnaar persoonlijk bekend gemaakt en wordt tevens gepubliceerd op de website van Cadeauwinnen.nl.
   
 7. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen.
   
 8. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Cadeauwinnen.nl om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.
   
 9. Gegevens van de prijswinnaars worden verstrekt aan de sponsor van de prijs, die vervolgens contact op zal nemen met de prijswinnaars omtrent de gewonnen prijs.
   
 10. Alle inzendingen en de gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Cadeauwinnen.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Deelnemers melden zich automatisch aan voor de Cadeauwinnen nieuwsbrief.
   
 11. Indien de getoonde prijzen niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen zijn, zijn Cadeauwinnen.nl en haar partners gerechtigd een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
   
 12. De prijswinnaars aanvaarden de prijzen op eigen risico. Cadeauwinnen.nl en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of de uitvoering van de prijs of uit deelname aan de actie.
   
 13. De prijswinnaar verklaart zich akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze door de prijsaanbieder zijn gesteld.
   
 14. Indien de prijswinnaar minderjarig is dan dient deze goedkeuring te verkrijgen van de ouders dan wel wettelijke voogd.
   
 15. Medewerkers van Cadeauwinnen.nl en sponsors, evenals hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
   
 16. In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de redactie van Cadeauwinnen.nl.
   
 17. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch is deze inwisselbaar voor geld.
   
 18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
   
 19. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden. Contact kan worden opgenomen met:
  info [A] cadeauwinnen.nl